powrót do strony głównej Górczyński Józef Korcz Janusz Reska Jadwiga kontakt z nami


baner
gif
Szanujmy tych wszystkich co zrobili coś dla Radziejowa


Kalendarz imienin


Zegarek
355

Z Prezesem Towarzystwa Miłośników Kujaw

ś.p. Janem Kalafusem
wiążą się :
302

Wiele jego imprez i dokonań cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Radziejowa i powiatu i nie tylko. 

28Wśród wielu dokonań  można wymienić najważniejsze:

 

 265

28

W 2002 roku z okazji 750 lecia uzyskania praw miejskich  przez Radziejów

 

w ramach szeroko rozumianej jego promocji zorganizowano szereg uroczystości promujących miasto

Szczególnie atrakcyjnie przedstawiał się program imprez kulturalnych.

Z pośród wielu na wyszczególnienie zasługują:

 


UJEMNY ASPEKT PRACY MAGISTERSKIEJ KUJAWIANKI PATRYCJI DZIUBICH

Obraz dysertacji na temat "tożsamości regionalnej Kujaw Radziejowskich" jest obrazem PARUM PLENUS, czyli figurą niekompletną, ponieważ pomniejszono w niej rolę ważnego czynnika  na Kujawach Radziejowskich, jakim była działalność kulturotwórcza Jana Kalafusa - dyrektora Domu Kultury w Radziejowie i przewodniczącego Rady Miasta. Zachwiane zostały proporcje zasług. Podkreślono inicjatywy osób przez niego promowanych i wypromowanych, z pomniejszeniem jego roli dominującej w propagowaniu kultury. Niestety, źródło takiej polaryzacji ma podkład polityczny! Przykład postępowania idzie "z góry" Kalafus stal się niepopularny, bo reprezentował inną barwę polityczną. Podległa bazie infrastruktura zawsze - ze względów konformistycznych ( czytaj: koniunkturalnych) - propaguje poglądy aktualnej "geruzji" politycznej. To jest zaraźliwe i przez to tragiczne. Kalafus umarł dwukrotnie - na swoją śmierć i na milczenie o nim tych, dla których ożywił kulturę Radziejowa. Niewielu jest w Polsce takich twórców i propagatorów Kultury regionalnej, jakim był obywatel Radziejowa Jan Kalafus. Opolski Oddział Związku Literatów Polskich wielokrotnie dawał temu wyraz w śląskiej prasie, stawiając Jana Kalafusa z Radziejowa za wzór menażera kultury regionalnej (vide:   wypowiedź literatów opolskich w piśmie "ABC powiatu radziejowskiego", rok 2001). Pomniejszenie roli kulturotwórczej Jana Kalafusa, mimo ambitnego wysiłku Pani Dziubich, żeby dać rzetelne " rzeczy nazwanie" - obniża wartość merytoryczną jej pracy magisterskiej.

Zygmunt Dmochowski ,Opole 2009.09.06

Myślę,że warto pamiętać i oddać rzetelną ocenę wkładu pracy tego człowieka

   Jan Kalafus 1947-2004

Rodowity radziejowianin , który ukochał ponad wszystko swój rodzinny Radziejów i Kujawy- dając  za życia dowód swemu przywiązaniu i oddaniu ukochanym Kujawom i miastu rodzinnemu. Jan Kalafus był  inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć- służącym ziemi rodzinnej. Dał się poznać, jako działacz spółdzielczości mieszkaniowej, gdzie przez 10 lat prezesował Radziejowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i do chwili śmierci przewodniczył Radzie Nadzorczej tejże Spółdzielni. Jednak swe serce zaprzedał kulturze, gdzie od 1994 roku był Prezesem Towarzystwa Miłośników Kujaw- godnie kontynuując dzieło swego wielkiego poprzednika Józefa Górczyńskiego. Był założycielem i Przewodniczącym Stowarzyszenia środowisk Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Działał również w miejscowym Kole Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tworzył i redagował od podstaw lokalne pismo "Kronika".  Duże zasługi wniósł w pierwsze wydanie "Wesela na Kujawach" Franciszka Becińskiego /1996/,najsłynniejszego piewcy Kujaw, oraz za jego sprawa ukazała się pozycja  "Radziejów i okolice- zabytki  dekanatu radziejowskiego". Ponadto spowodował ukazanie się tomiku wierszy- będącego pokłosiem II Pleneru Poetyckiego, jaki odbył się za jego przyczyną po raz drugi w Radziejowie/2002/. Dał się poznać, jako inicjator i organizator ponad lokalnych imprez kulturalnych m.in. Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego /ponad dwadzieścia edycji/,ogólnopolskich plenerów malarskich "Maluj razem z nami", Międzywojewódzkich Prezentacji Piosnki dziecięcej "Kolorowy Mikrofon", Dni Radziejowa, Dni literatury. Zorganizował jedyne w tej części kraju dwa plenery poetyckie.  Reżyserował wiele spektakli teatralnych i tylko dzięki niemu miejscowy zespól folklorystyczny wystawił " Wesele na Kujawach"- najsłynniejsze dzieło Piewcy Kujaw. Dał się poznać jako oddany samorządowiec; w latach 1978-1982 był radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Radziejów. W l. 1984-1998 - radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku. Od 1990 roku do 2002 przewodniczył Radzie miejskiej w Radziejowie. Przez ponad 20. lat szefował w Radziejowskim Domu Kultury. W latach siedemdziesiątych tworzył kultowy na tamte czasy Klub Młodych "Andromeda". Za życia wyróżniony Krzyżami Zasługi/Brązowym i Złotym/,a 2002 roku wyróżniony Orderem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką "Zasłużony Działacz Kultury". i innymi wyróżnieniami. Po zbyt wczesnym odejściu - zm. 30.V 2004 -spoczywając na byczyńskiej nekropoli obok wybitnych synów Tej ziemi Bartłomieja Nowaka, Franciszka Becińskiego i hr. Moszczyńskiego.

355355